Słodycz, piękno, szczęście, ra­dość, urok, czar, ma­gia, przez­nacze­nie, jed­ność, dob­roć, dos­ko­nałość, uśmiech, spokój, prag­nienie, zachwyt, to­leran­cja, poświęce­nie, wier­ność, przy­wiąza­nie, wie­czność, tęskno­ta, roz­kosz, zaufa­nie, ero­tyzm, zmysłowość.

Cześć Kochani, Podczas wieczornej pogawędki z mamą ta niczym niewzruszona (ani tym bardziej niezakłopotana) nazwała mnie kobietą demolką. A określenie tak się jej podobało, że…