Chcemy stać się małżeństwem – i co dalej? [PORADNIK]

DSC_0283

W życiu wielu par pojawia się pewnego dnia pewność, że ich związek wszedł już na wyższy poziom. A to oznacza już tylko jedno. To przeświadczenie – chcemy stać się małżeństwem. Jeśli na przeszkodzie nie stoją żadne względy formalne,  czas najwyższy pomyśleć o zalegalizowaniu swojego związku. Jakie czynności należy podjąć i gdzie się udać, opowiem w niniejszym poradniku. Dowiecie się z niego, jakie wymogi należy spełnić, by wziąć ślub cywilny, kościelny, a jakie konkordatowy. Gorąco zachęcam do lektury.

Ślub cywilny

Zawarcie ślubu cywilnego wywołuje skutek cywilno-prawny. Ślub taki zawierany jest przed pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w wybranym przez narzeczonych urzędzie. Aby związek taki w ogóle mógł zostać zawarty konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie się do urzędu oraz dopełnienie odpowiednich formalności. Po pierwsze narzeczeni dostarczyć muszą skrócone odpisy aktu urodzenia, a także złożyć pisemne oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia ślubu. Także podczas zgłoszenia do urzędu narzeczeni składają oświadczenie co do nazwisk / nazwiska, jakie noszone będzie po ślubie oraz nazwiska dzieci, które pojawią się w ich związku. W przypadku osób rozwiedzionych konieczne jest też dostarczenie skróconego odpisu aktu urodzenia wraz z informacją o rozwodzie, zaś w przypadku wdowy, czy wdowca – skrócony odpis aktu zgonu małżonka / małżonki. Jeżeli jedno z narzeczonych jest obywatelem innego kraju, wówczas niezbędne są te same dokumenty co wymienione już przed chwilą, wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Osoba taka składa też zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, które pozyskuje z organu właściwego dla swojego kraju lub też z przedstawicielstwa dyplomatycznego. Zaznaczyć trzeba ponadto, iż tłumacz przysięgły języka rodzimego dla obcokrajowca niezbędny będzie także w trakcie zawierania małżeństwa, co koniecznie należy uwzględnić podczas ustalania terminu ślubu. Poza wspomnianymi już dokumentami, ostatnią rzeczą jaką muszą dokonać narzeczeni jest wniesienie opłaty skarbowej i okazanie dowodów osobistych potwierdzających tożsamość.

Znalezione obrazy dla zapytania ślub detale

Ślub kościelny

Jak sama nazwa wskazuje ślub kościelny zawierany jest w związku wyznaniowym właściwym dla jednego z małżonków. Zasadniczo ten rodzaj ślubu niewiele różni się od ślubu konkordatowego (o którym opowiemy nico szerzej za chwilę). W przypadku ślubu katolickiego, aby mogło do niego dojść, konieczne jest dostarczenie do kościoła skróconego aktu małżeństwa, jakie zawarte zostało już przed właściwym Urzędem Stanu Cywilnego (skrócony akt małżeństwa). Ponadto do zawarcia ślubu kościelnego niezbędne są i inne dokumenty, w tym metryki chrztu (o ile ślub zawierany będzie w innej parafii niż ta, w której udzielony został chrzest), dowody osobiste, świadectwa bierzmowania i zaświadczenie o wzięciu udziału w naukach przedmałżeńskich. Ponadto przyszli małżonkowie dostarczyć muszą świadectwa z katechizacji, zaświadczenie o odbyciu spowiedzi przedślubnej oraz w przypadku gdy ślub zawierany ma być poza parafią do której należą narzeczeni, także tak zwanej licencji, czyli zgody pisemnej na zawarcie związku małżeńskiego w innej parafii. Z reguły konieczne jest też wniesienie opłaty za zawarcie małżeństwa. Zwykle jest to opłata „co łaska”, choć w wielu parafiach praktykuje się cennik obowiązujący za udzielenie konkretnych sakramentów.

Małżeństwo konkordatowe

Ten rodzaj ślubu jest obecnie najbardziej popularnym w Polsce. Dotyczy on zawarcia małżeństwa sakramentalnego (w kościele katolickim oraz innych związkach wyznaniowych), równocześnie ślub ten posiada ten sam status co ślub cywilny.

Przyszli małżonkowie muszą udać się po odpowiednie dokumenty do urzędu stanu cywilnego i dostarczyć je do parafii. Podobnie jak w przypadku ślubu kościelnego, konieczne jest dostarczenie metryk chrztu sprzed co najwyżej 3 miesięcy. Ponadto okazać należy dowody osobiste, świadectwa katechizacji i bierzmowania, świadectwo wzięcia udziału w kursie przedmałżeńskim i licencję w przypadku zawierania małżeństwa poza swoją parafią. Potrzebne będzie też zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań co do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli małżeństwo zawarte ma zostać poza swoją parafią, narzeczeni dostają też kartkę z zapowiedziami, które wygłaszane są w parafiach właściwych dla przyszłych Państwa Młodych. Narzeczeni przystąpić muszą ponadto do spowiedzi przedślubnej, a zaświadczenie podpisane przez spowiednika dostarczane jest do kościoła w którym udzielony zostanie sakrament. Także i w tym przypadku należy wnieść opłatę za udzielenie sakramentu.

Podczas Mszy Świętej podpisywany jest przez małżonków oraz świadków akt ślubu. O fakcie zawarcia małżeństwa właściwy urząd stanu cywilnego informowany jest przez parafię do 5 dni roboczych. Następnie po 10 dniach od momentu zawarcia ślubu małżonkowie odbierają swój skrócony akt ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jak widać, niezależnie od typu zawieranego małżeństwa, przyszła Młoda Para musi dopełnić sporo formalności pozwalających im zawrzeć upragniony związek małżeński. Oprócz tego zorganizować muszą oni przyjęcie weselne i zająć się wieloma sprawami związanymi z przygotowaniami do ślubu, chociażby z zaproszeniem gości, wyborem restauracji, menu, itp. Ale to już zupełnie inna kwestia, która wymaga poświęcenia jej osobnej uwagi.

You may also like

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *